KPDK’da Ücret Grupları ve Havacılık Tazminatı Görüşüldü! Özel

  • Cuma, Mar 31 2017
  • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

2017 yılı Mart ayı Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun başkanlığında kamu görevlileri konfederasyonları ve sendikaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, 28 Mart 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre toplantıda çeşitli konuların yanı sıra Temel Ücretler Grubu ve Havacılık Tazminatı konusu da ele alınmış olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, KİT'lerde sözleşmeli personel ücret gruplarının 5'ten 3'e indirilmesi konusunun EKK'da (Ekonomi Koordinasyon Kurulu) karar aşamasında olduğunu ifade etti. Havacılık Tazminatı hakkında ise Bakan Müzezzinoğlu, 1-2 ayın içinde çözüme ulaştırılacağını belirtmiştir.

Bilindiği gibi ücret gruplarıyla ilgili olarak Sendikamız ve Konfederasyonumuz tarafından çeşitli dönemlerde görüşlerimiz ifade edilmiş, Toplu Sözleşme dönemlerinde de taleplerimiz paylaşılmıştır.

Hükümet tarafından çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarda KİT’lerde çalışanların ücret gruplarının düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılmamıştır.

Keza Havacılık Tazminatı konusunda da sendikamız bir yandan hukuksal girişimlerde bulunurken bir yandan da demokratik tepkilerini uzun zamandır dile getirmektedir. Bu konuda yaşanan sorunun farkında olan ilgili kurum yöneticileri ve Bakanlık yetkilileri bugüne kadar hiçbir adım atmamışlardır.

Yaptıkları açıklamalarla, devlet memurları kanununda başta iş güvencemiz olmak üzere kazanılmış pek çok hakkımızın gaspedilmesine neden olacak değişiklikler yapacağını ifade eden yetkililerin bugün ücret grupları ve havacılık tazminatı hakkında olumlu düzenlemeler yapmalarının ne kadar gerçekçi olduğu ortadadır.

Diğer yandan; işkolumuzda geçen dönemde yetkili sendika olan UÇMS tarafından 2014-2015 yılı TİS görüşmelerinde; koruyucu gıda yardımı, ücretsiz seyahat hakkı, İlave ücret, manevra tazminatı ve ARFF ve Apron Memurlarının durumu olmak üzere toplamda 5 (beş) madde 2016-2017 yılı mutabakat metninde de yer almıştı. Yani 2016-2017 dönemine ilişkin imza altına alınan mutabakat metninde yer alan 12 maddenin 5 tanesi geçen dönem sözleşmeye girmiş olan maddelerdir.

Bilindiği gibi Havacılık Tazminatıyla ilgili olarak 2016-2017 toplu sözleşme görüşmelerinde;

Komisyon raporunda yer alan maddede; Madde 11- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanır. Bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir.” Denilmiştir.

Aradan geçen 16 ayda hiçbir gelişme yaşanmamıştır.

Havacılık Tazminatı ve Ücret grupları hakkında bugün bahsedilen değişiklik haberleri 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile Ağustos ayında yapılacak olan Toplu Görüşmelerde Memur Sen’in elini güçlendirmek için şimdiden atılan adımlar olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer yandan örgütlü olduğumuz kurumlarda, yetkili sendikanın belirleneceği tarih yaklaşırken çalışanlara baskı yapılmak suretiyle UÇMS üyesi olmaya zorlanmaları da kirli bir oyunun parçasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar yetkili sendika olarak masaya oturan Konfederasyon ve Sendikaların kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarında hiçbir ciddi kazanım elde etmediklerini, aksine her geçen toplu sözleşme döneminde kayıplar yaşattıklarını biliyoruz.

Elbetteki en kısa zamanda Havacılık Tazminatında yaşanan mağduriyetleri giderecek düzenlemeler hayata geçirilmeli ve Ücret Skalasının sadeleştirildiği, birleştirmelerin kimseyi mağdur etmediği bir düzenlemenin yapılmalıdır.

Sendikamız bundan sonraki süreçte Havacılık Tazminatı ve Ücret grupları hakkında kamuoyu ile paylaşılan bu açıklamalar sonrası atılacak adımları yakından takip ederken, çalışanların bu talepleri için mücadelesini sürdürecektir.

Okunma 1337 defa
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR