Milyonlar 1 Mayıs’ta HAYIR’da Birleşti! Özel

 • Pazartesi, May 08 2017
 • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

Milyonlar 1 Mayıs meydanlarına çıkarak yurdun dört bir yanında haksızlığa, hukuksuzluğa, güvencesizleştirmeye, sömürüye, yoksulluğa, OHAL/KHK’leri ile işten atılmalara, savaşa ve faşizme karşı dur dedi, insanca yaşam ve çalışma koşulları için #HAYIR’ı büyüttü.

Emek, meslek ve demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sanatçılar, yazarlar, aydınlar, öğrenciler, işsizler, yoksullar, toplumun bütün kesimlerinden milyonlar 1 Mayıs meydanlarında alanlara sığmadı!

1 Mayıs meydanlarında “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Hayır bitmedi daha yeni başlıyor!”, “Haksız, hukuksuz ihraçlara hayır!”, “Faşizme karşı omuz omuza1”, “Hayır bitmedi! Mücadeleye devam!” sloganları öne çıktı.

İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarındaki 1 Mayıs bugüne kadar yaşamını yitiren tüm emekçiler adına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İlk olarak 1 Mayıs Korosu sahneye çıktı. Emek ve meslek örgütleri genel başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri sahnede halkı selamlayarak, 1 Mayıs korosuyla birlikte Enternasyonal marşını seslendirdiler.

1 Mayıs korosunun ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB  Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel birer konuşma gerçekleştirdiler.

Sendikamız tarafından da örgütlü olduğumuz illerde KESK bütünlüğünde alanlara çıktık.

Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami Özgen’in konuşma metni ve 1 Mayıs fotoğrafları aşağıdadır….

KESK EŞ GENEL BAŞKANI LAMİ ÖZGEN’İN 1 MAYIS KONUŞMA METNİ.

İşçiler, Kamu Emekçileri, Ezilenler,

Emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler,

Hayatı var edenler,

Üretenler, okutanlar, yazanlar, inşa edenler,

Farklılıklarıyla kardeşçe bir arada yaşamak isteyenler,

Eşit, özgür, adil ve demokratik bir gelecek hedefleyenler,

Merhaba,

Hun xer hatin,

Ehlen ve Sehlen,

Öncelikle 1977 Taksim ve en son 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren Barış karanfillerimizin şahsında tüm barış, emek ve demokrasi şehitlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Bu yıl da OHAL’i gerekçe göstererek Taksim’i yasakladılar. Gerekçeleri emek karşıtı, faşizan politikalarını gizlemeye yetmiyor. Yasaklarla hafızamızı, bilincimizi sileceklerini sanıyorlar. Ne 1 Mayıs katliamının gerçek katillerini ortaya çıkarma kararlılığımızdan vazgeçtik ne de mücadele tarihimize sahip çıkma sözümüzden zerre kadar taviz vermedik vermeyeceğiz. Er ya da geç milyonlarla yine Taksim’e çıkacağız ve yasaklayarak suç işleyenlerden hesap soracağız.

Dostlar,

Tüm hilelere, YSK’nın hukuksuzluğuna, şaibelere rağmen referandumda ortaya çıkan HAYIR iradesidir.

Referandumda halklarımız ve emekçiler;

 • Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın yok sayılmasına,
 • Grev hakkımızın idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına,
 • Satış sözleşmeleri ile açlık sınırına yakın yoksulluk sınırına uzak bir maaş dayatmasına,
 • İş Güvencemize dokunulmasına,
 • Mezarda emekliliğe mahkûm edilmeye,
 • Ek ödemelerimizin maaşlarımıza yansıtılmamasına,
 • Emekliliğimizde sefalete itilmeye,
 • Artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine,
 • Bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına,
 • İşçi cinayetlerine,
 • Soruşturmalara, sürgünlere, cezalara, gözaltı ve tutuklamalara,
 • Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve daha güvencesiz çalıştırılmaya iten sözde “istihdam” paketlerine,
 • En insani ve en temel haklarımızı savunduğumuzda “terörist” damgası yemeye,
 • Ayrımcılığa, katliamlara,

HAYIR dedi. Buradan da bir kez daha HAYIR HAYIR HAYIR diyoruz.

Dostlar,

İrademizi gasp ederek dikta rejimlerini sorunsuz şekilde kurumsallaştırmak, toplumsal ilişkilerimizi gerici, tekçi ve faşizan politikalar temelinde diazyn etmek istiyorlar.

Savaş politikalarıyla birarada yaşama iradesini yok etmek istiyorlar.

İş güvencemizi ve kıdem tazminatımızı ortadan kaldırmak istiyorlar.

Performans sistemiyle emekçileri birbirine düşman etmek, sendikal örgütlenmeyi yok etmek istiyorlar.

Kadına yönelik şiddeti normalleştirmek, çocuklara yönelik taciz ve istismarı örtbas etmek istiyorlar.

Dostlar,

Sermayenin hanesine daha fazla sömürü ve kar yazan emperyalist-kapitalist sistem, emekçi sınıflar ve ezilen halklar için daha çok yoksulluğa, işsizliğe, açlığa, savaşa ve ölüme neden oluyor.

AKP’nin mezhepçi, milliyetçi, etnik politikaları ile içte ve dışta savaş politikaları hayata geçiriliyor.

Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirecek politikalar tırmandırılıyor, milletvekilleri, belediye başkanları ve binlerce siyasetçi, basın emekçisi, akademisyen, aydın, sendika aktivistleri tutuklanıyor.

OHAL, KHK’ler rejimi ile yüz binlerce emekçi işinden, işyerlerinden uzaklaştırıldı.

Dostlar,

Korku siyaseti üzerinden inşa ettikleri rejime teslim olmamızı, diz çökmemizi istiyorlar.

Hevesleri kursaklarında kalacak, boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz.

İş güvencemize dokundurtmayacağız.

Kıdem tazminatının fona devredilerek ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz.

İhraçlara karşı mutlaka kazanacağız, geri döneceğiz…

Dostlar,

Yoldaşlar,

Heval no,

2017 1 Mayıs’ı, yeni bir eşik olarak önümüzde…

Yolsuzluklara, hırsızlıklara artık yeter!

İrademizin yok sayılmasına, zorla gasp edilmesine artık yeter!

OHAL/KHK hukuksuzluğuna, kuralsızlığına, keyfi olarak işten atmalara artık yeter!

“Tek adam rejimi”ne artık yeter!

Şaibeli 16 Nisan referandumu iptal edilmelidir.

OHAL kaldırılmalı,  KHK’ler geri alınmadır.

Darbeyle herhangi bir ilintisi bulunmadığı halde açığa alınan veya ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir.

Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıracak ve kıdem tazminatını varlık fonuna devredecek düzenlemeler geri çekilmelidir.

Herkese güvenceli iş ve güvenli yaşam, yaşanabilir bir ücret sağlanmalıdır.

Savaş politikalarından vazgeçilerek hızla barışın tesisini sağlayacak adımlar atılmalıdır.

Dostlar, Güneşe Akın Edenler,

Öfkemiz gibi umudumuz da büyüyor.

Emekçiler gerici, faşist, militarist kuşatmayı paramparça edecek kararlığa ve inanca sahiptir.

Karanlığı yırtacak, aydınlık geleceği inşa edecek olan emektir, emekçilerdir.

Üreten, yaşatan ve var edenler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü hepimize kutlu olsun!

YAŞASIN 1 MAYIS!

BİJİ YEK GULAN!

Okunma 348 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR