DHMİ Genel Müdürü Sayın Funda Ocak Ziyaret Edildi! Özel

 • Salı, Tem 18 2017
 • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

Sendikamız Genel Başkanı Hasan Bektaş, Genel Mali Sekreter Mehmet Akif ÇETİN ve Havacılık Şube Yönetim Kurulu üyesi Hıdır ÇABUK tarafından bugün (18.07.2017) DHMİ Genel Müdürü Sayın Funda Ocak makamında ziyaret edildi.

Yapılan ziyarette Sendikamız Genel Meclis toplantısında ve işyeri gezilerimizde tespit edilen çeşitli sorunlar DHMİ Genel Müdürü Sayın Funda Ocak’a iletilerek çözümlenmesi yönünde gerekli adımların atılması talep edilmiş olup konunun sendikamızca takip edileceği bildirilmiştir.

Genel Müdüre aktarılan sorunların bazılarının kendileri tarafından zaten bilindiği, çözümü konusunda bazılarının kurum tarafından çözülebilir olduğu bazılarının ise çözümü içi YPK kararı gerektiği bilgisi verilmiştir. YPK kararı gerektiren sorunlar için girişimde bulunulduğu ve sürecin takibinde olduklarını söylemişlerdir. Kurumca çözülecek sorunlar için de kısa zamanda sonuçlanacağı bilgisi verilmiştir.

Sendikamız tarafından DHMİ Genel Müdürü Sayın Funda OCAK ile 18.07.2017 tarihinde yapılacak görüşmeye sunulan rapor

 

 

 

Genel Sorunlar:

 

 1. Görevde yükselme yazılı sınavından sonra uygulamaya konulan mülakat sınavı ile ilgili mülakatıhiçbir kuşkuya yer vermemesi gerekmekte ise de bu konuda çok ciddi olumsuz örnekler yaşanmıştır. Atamalarda işin niteliği ile ilgili belirlenen kriterlere uygun olarak adil, şeffaf bir atamanın yapılması, çalışma atmosferi çalışanın kuruma ve yönetici arkadaşlarımıza saygısını, güvenini etkileyecek bir konudur. Sözlü mülakat sistemi daha çok bilimselliğe ve nesnelliğe dayanmaktan öte ‘torpili’ ve ‘tanıdık’ usulüne ya da sendikaların belirleyici olacağı bir atamanın gerçekleşeceği inancını doğurmakta ve bu durum yaygınlık kazanmaktadır. Kısmen örneklerinin yaşandığı kısmen de bu konuda yaygın bir algının oluştuğu bu olumsuz durumun yaşanmaması için aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması önem taşımaktadır;

Mülakatlarda;

 1. Mülakat sınavına TİS görüşmelerine katılan üçtemsilcisinin gözlemci olarak katılması gerekmektedir. 
 2. Sınavda sorulacak soruların cevapları ile beraber önceden belirlenerek bir soru havuzu hazırlanmalı ve aday bu havuzdan soru çekerek makul bir düşünme süresinden sonra cevap
 3. Sıher adayın sınavı başından sonuna kadar görüntülü olarak kayıt altına alınmalıdır.
 4. Sınava giren adaya ‘yazılı sınavda aldığı puanın 10 puan altı/üstü verilebilir’ şeklindeki MEB’de uygulanan yöntem örnek model olarak uygulanmalıdır.
 1. Kurumda halen 5 olan grup sayısı 3’e düşürülmelidir. Bu konu uzun zamandan beri gündemde olmasına rağmen henüz bir çözüme kavuşmamıştır.
 1. Açığa alınmış kurumunuz çalışanı üyelerimiz; haklarında hiçbir soruşturma yapılmadan ve neyle suçlandıklarını dahi bilmeden aylardır aileleriyle birlikte mağduriyet yaşamaktadır. Bu sürecin uzamasıyla hem kendilerinde psikolojik bozukluk hem ailelerinde telafi edilemeyecek hasarlar oluşmasına neden olmaktadır. Açığa alınan bu personelin soruşturmalarını bir an önce sonuçlandırılarak görevlerine başlatılmalarını talep ederiz.

Hava Trafik Kontrolörleri İle İlgili Sorunlar

 1. Hava Trafik Kontrolörü çalışanlarının görev tanımları yapılarakunvanların uzman kadrosunda gösterilmeleri için kurumca gerekli çalışmaların bir an evvel başlatılması gerekmektedir.
 1. Eurocontrol tazminatlarının ödenmesinde Hava Trafik çalışanlarının yüzdelik dilimi pilotlara uygulanan oranla eşitlenmelidir.

ARFF Memurları İle İlgili Sorunlar

 

 1. Memuru unvanında çalışanların büyük bir çoğunluğu 2 yıllık teknik okul mezunu olmasına ve yaptıkları iş teknik kategoride olmasına rağmen Teknik Sınıfta sayılmamaktadırlar. (700 kişi iki yıllık yüksekokul İtfaiye Bölümü, 200 kişi iki yıllık diğer teknik okul mezunu, 300 kişi lise mezunu.). Bu konuda iki yıllık Teknik Okul mezunu çalışanlar teknik sınıfa alınarak mağduriyetleri giderilmelidir.
 1. ARFF Şefi unvanında çalışanlar ile diğer Şef (Teknik Şef, İdari Şef) unvanında çalışanlar arasındaki Eurocontrol hak edişlerindeki dengesizlik düzeltilmelidir. (ARFF Şef % 79, Teknik ve İdari Şef % 122)

Güvenlik Görevlisi Çalışanlar İle İlgili Sorunlar

 1. 45 yaşına gelen Koruma ve Güvenlik Memurlarının, eğitimine göre Genel İdari Hizmetlerde (Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama, Memur vb.) değerlendirilmelidir. Kurum tarafından yayımlanan 50 yaş ve Apron Memurluğu, Yönetim Kurulu kararı gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir.
 1. Havacılık Tazminatı gruplarında Güvenlik Teşkilatı seyrüsefer emniyetinin içerisinde yer almasına rağmen, bu personele 2. grubun en alt diliminden Havacılık Tazminatı ödenmektedir. Radar İstasyonları (SSY), Apron Kapılar, Hava Tarafı Devriye vb. gibi yerlerde görev yaptığımız için Havacılık Tazminatının 1.Gruptan ödenmesi gerekmektedir.
 1. DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin değiştirilerek yapılacak görevde yükselme sınavlarına birim ayrımı yapılmaksızın müracaat edilmesi sağlanarak, Koruma ve Güvenlik Personelinin yaşadığı adaletsizlik giderilmelidir.
 1. Hatay Havalimanı Müdür Yardımcısı Mustafa DEMİREL memuriyetteki kuralların uygulanmasında (yasa, yönetmelik vb.) aşırı abartılı davranışları ve yöneticiliğin vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasındaki üslup ve yöntemleri çalışanlar üzerinde baskı aracına (mobing) dönüşmüştür. Bu durum çalışanların iş verimliliğinin düşmesine ve iş barışının bozulmasına neden olmaktadır. Yaşanan sorunların ivedilikle çözümünü talep ederiz.
Okunma 370 defa
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR