OHAL KOMİSYONUNA MÜRACAAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME Özel

  • Salı, Tem 18 2017
  • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

685 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA KURULAN KOMİSYONA MÜRACAATLARLA İLGİLİ DUYURU

12.07.2017 gün 30122 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabileceği,
  • Komisyona başvuru süresinin; Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren 60 ( ATMIŞ ) GÜN olduğu,
  • Başvuruların, başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacağı, düzenlenmiştir.
  • Yine haber sitelerinde yer alan bilgiye göre Komisyon 17 Temmuz 2017’de başvuru almaya başlayacak, başvurular için SON GÜN 14 EYLÜL 2017 MESAİ BİTİMİDİR.

İhraç edilenlerin dava açıp açmadığına bakılmaksızın başvuru formunun kişisel olarak doldurulup Valilik veya son görev yapılan kuruma sunulması gerekmektedir.

İhraç edilen üyelerimiz başvurularını kendileri yaparak, kendi özel durumlarına ilişkin detayları da belirtecek şekilde en fazla 40000 karakter ( yaklaşık 10 sayfa) kullanarak yazacaklardır. Ayrıca, başvuru formuna eklenebilecek ve 10 sayfayı geçmeyecek ek dilekçe için bir şablon ektedir. Dilekçe şablonunda giriş ve sonuç kısmına yer verilmiş, diğer kısımlar üyelerimizin doldurması için ayrılmıştır.

Üyelerimizin ÖN BAŞVURULARINI internet üzerinden yapıp ıslak imzalı çıktılarını valilik veya en son görev yaptıkları kuruma iletmelerinden sonra genel merkezimiz tarafından da takip edilebilmesi amacıyla 1 suretlerini de genel merkezimize posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz başvuru formunu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden ve Resmi Gazetede yer alan Usul ve Esasların ekinden indirebilirler.

Dilekçe Örneği Aşağıdadır.

 

Gerçek Kişiler İçin

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu’na İlişkin

Ek Dilekçe

KONU: 12 Temmuz 2017 Gün 31122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince Başvuru Formuna ek dilekçemdir.

../../….tarihine kadar DHMİ/TCDD’de………….İlinde……….. ……………….kadrosunda görev yapmaktayken meslekten ihraç edilmiş bulunmaktayım.

Olağanüstü Hal Kapsamında bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki ….sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ekli listede yer alan kişiler arasında …. Sırasında adıma yer verilerek sayılarak kamu görevinden çıkarıldım. …. Sayılı Khk ile bir anda işsiz, sosyal güvenceden yoksun kalmış bulunuyorum.

Olağanüstü Hal İlanı gerektiren darbe teşebbüsü ile en uzak bir bağlantım bulunmamasına ve darbe karşıtı biri olmama rağmen, Olağanüstü hal ilanı gerekçesi ile hayatımın geri kalan her anını ve ailemi olumsuz etkileyecek ağır bir ceza ile cezalandırılmam, şekil, konu, sebep, amaç, yetki yönünden hukuka aykırı, öngörülemez, orantısız bir cezadır.

Dava konusu işlem tesis edilirken, isnat edilen herhangi bir fiilin disiplin yönünden ceza gerektiriyor ise hakkımda usulüne uygun başlatılan bir soruşturma yürütülmesi, soruşturma kapsamında ifademe başvurularak aleyhime olan delilleri çürütme ve lehime olan delilleri ileri sürme imkânı tanınması, soruşturma sonucu fiilime karşılık gelen disiplin cezasının teklif edilmesi, teklif doğrultusunda savunmama başvurulması, savunmam sonucu olumlu çalışmalarım ve sicil durumum gözetilerek bir ceza tesis edilmesi ve cezaya karşı itiraz hakkı ve dava açma hakkının tarafıma bildirilmesi gerekirken bu yöntem izlenmeden KHK ile görevime son verilmiştir.

İddia edildiği gibi“terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olma” şeklinde bulunacak bir davranışım söz konusu değildir. Şöyle ki;

(ÜYELERİMİZ DİLEKÇENİN BU KISMINA, DİLEKÇENİN TOPLAM SAYFA SAYISI 10 SAYFAYI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE, DİLEDİKLERİ HUSUSLARI EKLEYEBİLİRLER. BU EKLER, İHRAÇ GEREKÇESİ OLARAK TAHMİN ETTİKLERİ, ÖRNEĞİN SENDİKAL FAALİYET, BARIŞ İMZACISI OLMA, SENDİKA ÜYELİĞİ, BANKA HESABI VB. OLABİLİR. GEREK İHRAÇ İŞLEMİNE KADAR KARŞILAŞILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR, GEREKSE İHRAÇTAN SONRA YAŞANILAN MAĞDURİYETLER BURAYA EKLENEBİLİR. BAŞVURU FORMU VE EKLERİNE HER TÜRLÜ BELGENİN DE EKLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığım gerekçeler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; mahkûmiyet kararı aranmaksızın, görev yaptığım kuruma yeniden kabul edilmemek ve bir daha kamu hizmetlerinde istihdam edilmemek, dolaylı ya da doğrudan görevlendirilmemek üzere kamu görevinden çıkartılmam açıkça hukuka aykırı, tarafı olunan Milletlerarası Sözleşmelerle tanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal etmekte olup, ihraç işleminin iptali zorunludur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle, ../../….. tarihli ……. sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan … sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin Ekli listenin …... sırası nedeniyle kamu görevinden çıkartılmama ilişkin işlemin İPTALİNE,

İşlem nedeni ile mahrum kaldığım maaşının yasal faizi ile ödenmesine, tüm özlük ve ekonomik haklarımın iadesine, memuriyetten ihraç edildiği sürenin fiili hizmet süresine ve hizmet puanına eklenmesi, emekli sandığı keseneklerinin ve kurum karşılıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine, karar verilmesini saygılarımla dilerim. …/07/2017

                                                                                                          isim-soyisim-imza

Okunma 508 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR