DUYURULAR
BTS

BTS

Çarşamba, 15 Kasım 2017 07:01

Sendikamız Genel Başkanı Hasan Bektaş ve Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu ile Sivas Şube Yönetim Kurulu tarafından Sivas, Erzurum, Erzincan ve Kars’ta TCDD'ye bağlı işyerlerinde üyelerimiz ve çalışanlar işyerlerinde ziyaret edildi.

Pazartesi, 13 Kasım 2017 06:41

Sendikamız BTS 26 yaşında…

1991 yılının 13 Kasım’ın da Tüm Ray-Sen, Dem-Sen, Tüm Hava-Sen olarak başlayan yürüyüşümüz bugün ulaştırma emekçilerinin onuru BTS olarak devam etmektedir.

26 yıllık tarihine destansı direnişler, grevler, iş bırakmalar sığdıran sendikamız pek çok baskılarla, güçlüklerle, sıkıntılarla ve ölümlerle karşılaşmasına rağmen zorlukların üstesinden gelerek, bu günlere ulaşmıştır.

Bu zorlu mücadele sürecinde;

* 26 yıllık tarihimizde ülkemizdeki ilk sendikal mücadeleyi başlatarak, bugün yandaş Memur-Sen tarafından kötüye kullanılsa da kendi haklarımızı kazanmanın yolunu açtık.

*Demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün bu ülkede kalıcı olmasının mücadelesini verdik

Baskıya, engellemelere ve her türlü ağır şartlara rağmen 26 yıllık tarihimizi ve değerlerimizi yaratan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bu tarih sadece ülkemiz ulaştırma işkolunun değil, dünya emekçilerinin mücadele tarihinde yerini almıştır.

Ne siyasi iktidarın 16 Nisan referandumu sonrası tek adam iktidarı yaratma gayreti ne de binlerce kamu çalışanının sebepsiz yere ihraç edilmesi bizi emek mücadelesinden yıldıramayacaktır.

Dış politikasındaki büyük yanlışlar, barış sürecinin bitirilmesi ve iktidarı boyunca ortaklığını inkar etmediği Gülen Hareketinin 15 Temmuz tarihindeki darbe girişimlerinin ardından demokrasiyi, insan haklarını, hakkı hukuku dilinden düşürmeyen siyasi iktidarın bugün darbeyle mücadele adı altında kendisine muhalif tüm kesimlere yoğun baskı uyguladığı karanlık bir dönemin içinden geçmekteyiz.

Meclisi bay pass ederek çıkardığı Olağanüstü Hal Kararnameleriyle (OHAL) bugün muhalif gazeteler, dergiler, radyolar kapatılmakta, muhalif kamu emekçileri işlerinden çıkartılmakta, gazeteciler ve milletvekilleri tutuklanmakta, gösteri ve toplantı hakkı engellenmektedir.

Bu karanlık dönemi ülkemizin tüm ilerici, aydınlık, barıştan yana güçleri ile birlikte ve üyelerimizden aldığımız güçle atlatacağımıza inanıyoruz.

 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Çarşamba, 08 Kasım 2017 20:51

İnsanlık tarihinin en büyük adımlarından birisi olan Ekim Devrimi’nin 100. yılındayız.

100 yıl önce emekçi halklar Çarlık Rusyasını yıkıp halk iktidarını kurmalarının ardından, yoksulluğu, sefaleti ve işsizliği tüm yurtta kaldırmış, iktidarlarından 20 yıl sonra ise 2. Dünya Savaşı’nda Hitleri durdurarak dünyayı faşizm belasından kurtarmıştı.

Halkın iktidarını kurması ülkemizdeki Cumhuriyetin kurulmasına da ilham olmuştur.

Bugün dünyada emekçiler ile zenginler arasındaki gelir eşitsizliği doruk noktasında iken bu eşitsizlikle birlikte dünyanın büyük bölümünde açlık ve yoksulluk her yanı sararken, yanı başımızda yaşadığımız gibi emperyalist güçlerin çıkar kavgaları, kanlı çatışmalara ve iç savaşlara neden olmaktadır.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da sömürü, baskı ve savaşlar karşısında insanca yaşanacak bir dünya kurmaya dönük mücadele her yerde hep var olacaktır.

100. yılında Ekim Devrimini selamlıyoruz.

Salı, 31 Ekim 2017 06:28

31.10.2017

BASINA VE KAMUOYUNA

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Elindeki Çeken ve Çekilen Araçlar Özel Sektöre İhalesiz Kiraya Verilerek mi Adil Rekabet Koşulu ve Pazar Oluşturulur?

“TCDD’nin Yeniden Yapılanması” 1995’de Dünya Bankası adına çalışan Amerikan danışmanlık şirketi Booz Allen & Hamilton firmasının Japonya’nın Dünya Bankası’nın yaptığı 1 milyon dolar hibe kredi ile hazırlanan bir rapor ile start almıştır. Şirketin hazırladığı demiryolu kanun taslağı o dönem TBMM’de görüşülmemekle birlikte raporda önerilen – dikte edilen bir dizi öneri Türkiye Demiryolu Ulaştırılmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki 6461 sayılı kanunun yasalaştığı 24.04.2013 tarihine kadar yaşama geçirilmiştir.

Atölyeler, eğitim kurumları kapatılmış, limanlar özel sektöre, hastaneler SGK’ya devredilmiş, gişe hizmetleri özelleştirilmiş, işçi manevracı ve işçi makinist adı altında farklı statüde personel istihdam edilmiştir.

TCDD’yi örgütsel olarak parçalamanın demiryollarının performansını iyileştiremeyeceği 2000-2005 yılı için hazırlanan 8. V Yıllık Kalkınma Planı Demiryolu İhtisas Komisyonunun hazırladığı taslak raporda itiraf edilmesine rağmen;

01.01.2017 tarihinde TCDD, alt yapıdan sorumlu TCDD ve üst yapıdan sorumlu TCDD Taşımacılık AŞ adı ile ikiye bölünerek Türkiye Demiryolu Ulaştırılmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki 6461 sayılı kanunun uygulamasına başlanılmıştır.

13 Ekim 2017 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ile OMSAN Lojistik A.Ş arasında imzalanan “Lokomotif ve Vagon Kiralanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” ile Divriği- İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere söz konusu firmaya 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiralanmıştır.

Tesadüf müdür bilinmez demiryollarımızda özel sektörün tren işletme girişimi 2005 yılında yine bu hat kesiminde yasalara aykırı bir biçimde çıkartılan bir yönetmelikle uygulamaya sokulmuştu. 19 Eylül 2005 günü Erdemir Lojistik AŞ'nin TCDD’den emekli makinistlerle sefer yaptırdığı yük treni Sarsap İstasyonu yakınında deray etmiş, deray sonucu tren dizisinde bulunan 30 vagon 8 kilometrelik bir alana dağılarak kullanılamaz hale gelmiş, treni temin eden lokomotifler dereye uçmuştur. Hattın 40 kilometrelik bölümü hafif hasarlanmış, 10 kilometrelik bölüm ise tamamen kullanılmaz hale gelerek bu hat demiryolu ulaşımına kapanmıştı.

Bu süreçte Sendikamız tarafında açılan dava sonunda ilgili yönetmelik iptal edilmişti.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile OMSAN Lojistik A.Ş arasında “Lokomotif ve Vagon Kiralanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” töreninde konuşan UDHB Ahmet Arslan “Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik A.Ş. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması sonucunda 'ilk özel demiryolu tren işletmecisi' statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık A.Ş.’den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı” demiştir.

OMSAN Lojistik Anonim Şirketinin yük treni işletmecisi yetki belgesi (DB2 yetki belgesi) almak için yönetmelikte belirtilen “Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmaya elverişli ve Bakanlık tarafından tescili yapılmış, vagon üzerinde yazılı kapasitesine göre en az 1500 ton yük taşıma kapasiteli vagonlar ile en az iki adet ana hat lokomotif öz mal veya kiralık olarak sahip olduğunu belgelemesi veya söz konusu araçları erişim sözleşmesi imzalanmadan önce satın alma veya kiralama şeklinde temin edeceğini yazılı olarak Bakanlığa taahhüt etmesi” şartını yerine getirdi denilse de;

TCDD’nin TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin ve UDHB’nın cevaplaması gereken sorular bulunmaktadır.

UDHB Arslan “Adil rekabet koşulları ve sağlıklı işleyen bir yapıyla serbestleşmesi tamamlanmış bir demiryolu pazarının oluşması için çalışıyoruz” demiş, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin elindeki çeken ve çekilen araçları özel sektöre ihalesiz kiraya vererek mi adil rekabet koşulu ve pazar oluşturulur?

UDHB Arslan; “Havacılık sektörü de elini taşın altına koyuyor zannediliyordu ama THY olağanüstü büyüdü, dünya devi oldu” derken dili mi sürçtü yoksa gerçeği mi itiraf etti bilemeyiz. Havacılık sektörü elini taşın altına koymamış, THY büyümüş. Doğru tespite ne denir. Siz hiç THY’nin sahip olduğu uçakları rakibi olan özel havayolu firmalarına kiraladığını duydunuz mu? Peki, o zaman TCDD Taşımacılık A.Ş. niye rakiplerine lokomotif ve vagon, hatta hazır pazarını kiralar.

2018 yılı Şebeke bildirimine göre Divriği-İskenderun hattında OMSAN Lojistik Anonim Şirketine kapasite tahsisi yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman yapılmıştır? Ne kadar tren işletme tahsisi yapılmıştır?

Divriği-İskenderun hattında TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2017 ve 2018 için kapasite tahsisi var mıdır? Varsa OMSAN Lojistik Anonim Şirketi lehine ne kadar kapasite tahsisinden feragat etmiştir?

Türkiye Demiryolu Ulaştırılmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki 6461 sayılı kanun demiryollarının rekabete açılması, özel sektörün devlet işletmesi ile rekabet etmesi gerekçesi ile çıkarılmıştır. TCDD Taşımacılık A.Ş. çeken ve çekilen araçlarını rakip firmaya kiralayarak rekabeti engellememiş midir?

TCDD Taşımacılık A.Ş. çeken ve çekilen araçlarını kiralama yoluna gidecekse açık arttırmalı ihale yolu ile yapması gerekmez miydi?

1995 yılından bu yana söylenegelen “Özelleştirmelerin demiryollarına daha fazla yatırım yapılmasını beraberinde getirecektir” savı da yapılan bu lokomotif ve vagon kiralaması ile de boşa çıkmıştır.

Dolayısı ile yasaların gerekçelerinde yetkililerin söylemlerinde demiryollarının canlandırılması diye ifade edilen serbestleştirme rekabete açılma gerçek hayatta demiryollarının parçalanıp, özelleştirilerek tasfiye edilmesine denk düşmektedir.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin elindeki çeken ve çekilen araçlar için özel sektöre yapılan ve ileride yapılacak bu kiralama işlemi özel şirketlere yeni kar alanları açma işlevinden öteye bir kamu yararı bulunmamaktadır. Toplumun ödediği vergilerle yaratılan değerlerin özel sektöre aktarılmasına karşı çıkmaktayız. Avrupa Birliği genel çerçeve antlaşmaları AB’nin mülkiyet şeklini diğerine tercih eden yönelim göstermesini yasaklamakla birlikte bu yönelimin özel mülkiyet lehine olduğu Avrupa Komisyonunun her liberalleştirme yönergesinde açıkça görülmektedir. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği yolcu ve özellikle de yük taşımacılığı yapan lisans sahibi özel şirketlerin faaliyetini öngörmektedir. Bu şirketler hizmet değil kar amaçlı olacaktır. Yeniden yapılanma ile başlayan serbestleştirme ve özelleştirme ile devam eden süreç demiryollarını değil sadece özel şirketleri zenginleştirecektir.

İzmir Urla Çeşmealtı’ndaki demiryolları kampı İYTE öğrencilerine devir edilirken dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “Demiryolcular 50 yıl kamp yaptı, şimdi geceli gündüzlü çalışıyorlar. Kamp yapacak vakitleri yok” derken nasıl oluyor da TCDD Taşımacılık A:Ş. 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu boşa çıkartarak rakip taşımacılık firması OMSAN Lojistik Anonim Şirketine kiralayabiliyor.

Özel demiryolu Lojistik şirketleri TCDD’de ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de çalışan ya da emekliliği yaklaşan makinist ve üst düzey yöneticileri cazip ücretle bünyesinde toplamaktadır.

Buradan son kez hatırlatıyoruz. Özelleştirme özel sektöre gidenler içinde kamuda kalanlar içinde işten atılma, çalışma koşullarının kötüleşmesi, iş güvenliğinin ortadan kaldırılması olup, çalışanların yaşam standardı ve örgütlenme hakkına darbe indirmektedir.

Yapılan özelleştirmelerde gördük farklı şirketlerde çalışan personelin eşit işe eşit ücret ilkesi ortadan kalkmaktadır. Yüksek ücretle özel sektöre transfer olma bu gün için cazip gözükse de emek yoğun çalışılan demiryollarında örgütsüz çalışma ortamı kaza ve tehir sonrası bedelini çalışana ödetme olarak geri döneceğinden pişmanlıkla sonuçlanacaktır.

Üyemiz olsun olmasın demiryolunda görev yapan tüm emekçilere üst düzey yöneticilere sesleniyoruz,

TCDD yasal olarak ikiye bölünmüş, özel sektöre bu piyasaya girmesi için zemin yaratılmış olsa da özelleştirmenin demiryollarında yaşam bulmaması sizlerin elindedir. Çocuklarınızın geleceğini, ekmek kapımızı, şimdilik cazip gözüken özel sektör davetlerine tercih etmeyin.

Demiryollarında kamu hizmeti yönü göz önüne alınarak, ülke gerçekleri ve çıkarları gözetilip, hazırlanacak bir ana plan doğrultusunda ülke ihtiyacını düşünerek hareket edilmeli, taşımacılıktaki demiryolu payının artırılması, kazaların önlenmesi, işlerin bir plan dahilinde yürütülmesi için her şeyden önce Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 6461 sayılı kanunun iptal edilmelidir.

Pazar, 29 Ekim 2017 20:26

Bugün 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in 94. kuruluş yılı.

Anadolu topraklarının işgal edildiği koşullarda, emperyalizme karşı tüm yurttaşlar tarafından verilmiş mücadelenin sonucu olarak ilan edilen Cumhuriyet, bugün ismi Cumhuriyet olan, ancak değerleri, ideolojisi, uygulamaları ile 1923’ten çok çok gerilerde bir tablonun olduğu koşullarda kutlanmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar bütün gerçekliğiyle ortadadır.

Anayasada; adaletin, insan haklarına saygının, laik ve sosyal hukukun yazılı olduğu ancak bu değerlerin kağıt üzerinde göstermelik olarak kaldığı, parlamenter sistem yerine yetkinin tek bir kişiye devredildiği bir ülkede yaşamaktayız.

Dil, inanç, kültür, etnik yapı gibi aralarındaki tüm farklılıklara rağmen Cumhuriyet`in kuruluşunda birlikte mücadele eden, aynı mezarlarda koyun koyuna yatanlarla kurulduğunu unutmaksızın ve çalışanların hak ve çıkarlarının korumak için sendikal mücadele verme koşullarının büyük oranda tırpanlandığı bir süreçte BTS olarak; eşit, özgür ve demokratik bir ülkede her dilden, inançtan ve kültürden yurttaşların eşit ve özgür olarak yaşadıkları, işsizliğin, açlığın ve sefaletin değil; barışın, kardeşliğin, hukukun, laikliğin ve demokrasinin gerçek anlamda yaşandığı bir ülke dileğiyle Cumhuriyet Bayramınızı kutlarız.

Pazartesi, 23 Ekim 2017 14:00

Sendikamız 8.Dönem 2.Genel Meclis toplantısı 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da Sendikamız Genel Merkezinde yapıldı.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, Şube Başkanlarımız ve Şubelerimizden Yürütme Kurulu üyelerin ve Temsilcileri katılımıyla yapılan Genel Meclis toplantımızda Gündem kapsamında; değerlendirmelerde bulunularak önümüzdeki döneme ilişkin sendikal faaliyetlerimizle ilgili çeşitli kararlar alınmıştır.

Cuma, 20 Ekim 2017 09:17

Sendikamız Merkez Yürütme Kurulu tarafından TCDD Genel Müdürü Sayın İsa APAYDIN ile görüşme yapıldı.

Genel Başkanımız Hasan BEKTAŞ, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Rıza ERCİVAN, Ahmet EROĞLU ve Ankara Şube Başkanı İsmail ÖZDEMİR tarafından Sayın İsa APAYDIN ile yapılan görüşmede işyeri gezilerimizde tespit edilen sorunlar hakkında hazırlanan rapor sunulmuş ve bu sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılması talep edilmiştir.

Görüşmede; Yol ve Tesisler Daireleri kapatılarak yerine “Demiryolu Bakım ve Modernizasyon Dairesi Başkanlıklarının kurulması ile ortaya çıkan olumsuz durum paylaşılmış, üyülerimiz ve çalışanlar tarafından yaşanan sorunların çözümlenmesini talep eden dilekçeler dosyamız ekinde ayrıca sunulmuştur.

TCDD Genel Müdürü Sayın İsa APAYDIN’a sunulan rapor aşağıdadır.

1- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi hakkındaki Kanunun yasalaşmasının ardından, Kurumumuzun Yol ve Tesisler Dairelerinin birleştirilmesi uygulamada çok fazla olumsuzluğa neden olmuştur. Birbirleriyle tamamen ayrı olmakla beraber bu Dairelerin kendi içlerinde de birçok uzmanlık alanına sahip olması bu olumsuzluğu daha da artırmış olup, ayrı ayrı Daireler olarak devam etmesi kurumun hedeflerine ulaşmasında daha yararlı olacaktır. Bu konudaki geniş raporumuz Temmuz ayı içerisinde Müdürlüğünüze gönderilmiştir.

2- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi hakkındaki Kanunun yasalaşmasının ardından gelinen süreçte çalışanların TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ çalışanı olarak ayrıştırılması sonucunda birçok hizmetin yerine getirilmesinde önemli aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıkların önemli bir bölümü tren teşkili hizmetlerinin verildiği işyerlerinde ortaya çıkmaktadır. Ayrışma sonucu; manevra ve tren teşkiline ait diğer görevlerin lojistik işyerlerince yapılması planlandığından bu işyerlerinde yeterli eleman bulunmaması, bu personelin bu görevler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve görev yerlerinin yeterince uygun olmaması nedeniyle ciddi sıkıntılar çıkmaktadır. Konunu çözüme kavuşmaması trafiği tehlikeye atacağı gibi hem iş gücünün optimum kullanılmamasına hem de iş barışının bozulmasına yol açacaktır.

Ayrıca ilerleyen dönemlerde tren işletmeciliği yapacak özel sektör firmalarının da devreye girmesi sonucunda tren teşkil ve manevra işlerinde yaşanan olumsuzlukların daha da artacağı kaçınılmaz olacaktır.

Bu konudaki kalıcı ve gerçekçi çözümün bu hizmeti veren tüm personelin ( TTM, TTİ ve diğerleri) TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunması bu hizmeti tek elden TCDD A.Ş. veya diğer tren işletmecilerine ücreti karşılığında vermesi doğru bir çözüm olacaktır.

3- Yeniden Yapılanma sonucunda daha önceden TCDD bünyesinde olan lojmanların yine TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde olması ile TCDD Taşımacılık A.Ş. personelinin lojman hakkından mahrum kalmasına neden olmuştur. Bu durum halen boşalan lojmanların sadece TCDD Genel Müdürlüğü personeline tahsis edilmesi ile de kalıcı mağduriyetlere neden olacağından bu konuda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılarak personelin mağduriyetinin önüne geçilmelidir. Düzenleme yapılıncaya kadar tahsisler durdurulmalıdır.

Ayrıca lojman tahsislerine gerekli kriterler ve puanlama konusunda açıklık olmasına rağmen gruplar arası usulsüzlükler yapılmaktadır. Bu konuda ilgili Bölge Lojman Tahsis Komisyonları uyarılmalıdır.

4- Kuruluşların hiyerarşik yapısı ve mali imkânları dikkate alınarak yapılacak ve maliyet tutarının toplamda % 5’ini geçmeyecek ayarlamaya kurum Yönetim Kurulları yetkilidir” denilmektedir. Gruplandırma çalışmasının düzenlenmesinde uygulanacak kriterler, kurum içi hiyerarşik dengenin korunmasının yanı sıra çalışanlar arasındaki beklenti nedeniyle de iş barışının sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Bu konuda daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile ilgili sendikalarla ortaklaşmıştır.

Bu kapsamda; Sendikamız tarafından örgütlü olduğumuz kurumlara gönderdiğimiz yazılar ile 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/T-8 YPK kararının ne şekilde uygulanacağı ile ilgili yapılacak çalışma için sendikaların da içinde olacağı bir çalışma grubunun oluşturulmasının sonuçları itibariyle kurum ve çalışanlar açısından çok daha verimli olacağı belirtilerek çalışma grupların oluşturulması talep edilmiştir. Bu talebimiz karşılanmalıdır.

5- Bazı Servislerde Servis Müdürlerinin yokluğunda yapılan vekâlet görevlendirmelerde kadrolu ve ünvanlı Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunan üyelerimize vekalet verilmemekte, Şef unvanında Servis Müdürlüğü şartlarını taşımayan vekaleten Müdür Yardımcısı görevini yürüten kişilere vekalet verilmektedir. Örneğin; 6. Bölgede Destek Müdürlüğü ve Emlak İnşaat Müdürlüğünde bu uygulamaya son verilmeli ve liyakati olan ve ünvanlı Müdür Yardımcılarına bu görevlendirme yapılmalıdır.

6- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı acil  ihtiyaç olup, bir an önce açılmalıdır. Gerekli kursları tamamlayan personel için (Trafik Kontrolörü, Kısım Şefi, Büro Şefi, Personel Şefi) özellikle Kısım Şefi ve Trafik Kontrolörü ihtiyacı hat safhada olup bir an önce bu sınavların açılarak personelin mağduriyeti giderilmelidir.

7- Hareket Memurları ve trafik personelin yetki ve sorumlulukları kapsamından şu an geçerli olan eski mevzuat değiştirilerek yeniden belirlenmelidir. Ayrıca unvan değişim talepleri ücret artışı için bir an önce yapılmalıdır.

8- Trafikte yaşanan düzensizlikler nedeniyle personelin yolda mağdur edilmemesi için, Trafik ve Kapasite Müdürlükleri tarafından tren trafiğinin dikkate alınarak gecikmelerin ve beklemelerin önüne geçilmelidir.

9- Hat Bakım Onarım Memurlarının (Yol Çavuşlarının) unvanları ve görev tanımları mevzuatta yer almadığından mağduriyet yaşanmaktadır. Bu unvandaki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için görevde yükselme sınavı ile ön şartsız (eğitim durumu dikkate alınmadan bir defaya mahsus) Yol Sürveyanı olmalarının önü açılmalıdır.(TTM ünvanlındaki çalışanların Hareket Memuru olarak atanmaları gibi)

10- Kurum içinde bazı atamalar iş barışını bozacak derecede usul ve liyakate aykırı yapılmaktadır. Şöyle ki; Van Feribot İşletmesi, Karabük Yol Müdürlüğü, Ankara Demiryolu Fabrikası Cer Teslim Alma Müdürlüğü, Sivas Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kısa süreli hülle atamalar yapılarak süreç yasal konuma sokulsa da bu durum etik olmayıp, çalışma barışını bozmaktadır.

11- Kurum içinde Kontrolör unvanlı çalışanların istekleri halinde Teftiş Kurulu Kontrolörü olarak atanmaları ile ilgili işlem makamın kararı ile geçici olarak durdurulmuştu. Bu konudaki işlemin bir an önce devreye konulması bu sorunu çözecektir.

12- Ayrıca kurum içinde avukat sayısı Adalet Bakanlığı bünyesine hakimlik ve savcılık atamaları ile oldukça düşmüştür. Bu konudaki açığın giderilmesi için kurum içinde avukatlık yapma ehliyetine sahip çalışanların değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

13- Bölgelerde bulunan memur kafeteryalarında, çalışanlardan alınan katkı payı her bölgede farklılıklar göstermekte olup bu durumun eskiden olduğu gibi kurum imkânları ile yapılması halinde maliyetleri düşecektir ve yeknesaklık sağlanacaktır.

14- 2013 yılından beri İstanbul’da Marmaray Projesi nedeniyle Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası banliyö trenleri çalışmamaktadır. Daha önce bu hatları kullanan çalışanlar İstanbul trafiği de göz önüne alındığında oldukça mağdur olmaktadırlar. Bu mağduriyetin giderilmesi ve banliyö hatları açılana kadar çalışanların İstanbul Metrosundan ücretsiz yararlanması konusunda İBB ile protokol yapılması ya da aylık abonman kartının verilmesi uygun olacaktır.

15- 1. Bölge Müdürlüğünce kadın Gişe Memurlarının 2016/2017 yıllarına ait resmi elbiseleri hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmemiştir.

Cuma, 20 Ekim 2017 09:14

Sendikamız Ankara Şubesi tarafından TCDD 2.Bölge Eğitim Merkezi Müdürlüğü ziyaret edilerek eğitimde olan çalışanlarla toplantı yapıldı.

Ankara Şube Yürütme Kurulu üyeler ile Sendikamız Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Eroğlu tarafından yapılan ziyaretle TİS’e yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, çalışanların yaşadıkları işyeri ve personel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR