Makaleler

DHL direnişine küresel destek

TÜMTİS’e üye oldukları için işten çıkarılan ve 284 gündür direnişte olan DHL işçileriyle küresel dayanışma günü kapsamında Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde eylemler yapıldı. Dayanışma eylemlerinde, DHL’nin işten çıkardığı işçileri geri alması ve sendikamızla masaya oturması istendi.

Küresel dayanışma gününün Türkiye ayağında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da DHL’yi protesto eylemi vardı. 26 Mart günü DHL İstanbul Kıraç deposu önünde gerçekleştirilen eyleme ITF, UNI ve IndustriALL küresel sendikasının yanı sıra Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendika temsilcileri ile kitle örgütü temsilcileri de katıldı. Tuzla’da sendikal mücadele veren Deri-İş üyesi İSMACO işçileri de direniş alanına gelerek DHL işçileriyle dayanışma içerisinde oldu.

Yapılan eylemde  TÜMTİS’in yetkili sendika olduğu ve DHL tarafından tanınması gerektiği belirtilerek DHL işvereni toplu iş sözleşmesi masasına çağırıldı.

Eylemde konuşan UNI Örgütlenme Daire Başkanı Alen Tate, DHL’nin yüzde 25 sermayesinin Almanya’ya ait olduğunu ve Alman hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Basın İş Başkanı Yakup Akkaya, Sosyal İş Başkanı Metin Ebetürk, Haber-Sen MYK Üyesi Mehmet Ali Elcek de, sermayenin ve işverenlerin saldırılarına karşı birleşmek gerektiğinin altını çizdi.

Ankara, İzmir, Bursa

26 Mart küresel dayanışma günü kapsamında İzmir, Bursa ve Ankara’da da eylemler gerçekleştirildi. Eylemde, DHL’nin sendika karşıtı tavrı protesto edildi. Ankara’da DHL Kargo önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına aralarında BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol ile BTS merkez ve Ankara Şube yöneticileri, Tek Gıda-İş Bölge Başkanı Lütfü Ceylan ve 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Çil ile Şube Sekreteri Mustafa Gölgeç’in de bulunduğu çok sayıda sendika temsilcisi katılarak destek verdi. TÜMTİS’in ambarlar ve UPS kargoda çalışan temsilci ve üyelerinin servis dönüşü katıldığı eylemde konuşan TÜMTİS Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, DHL’de işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını istedi. Eylemde konuşan BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol da, 25 Mart’da Liman-İş ve Genel-İş Sendikasına yapılan baskınları kınadı. Demirkol, DHL örgütlenmesinde sendikamızın yanında olduklarını ve sonuna kadar dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etti.

Tayland
ITF Thai üyelerinden 30 kişilik bir heyet Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Alman Konsolosluğu önünde eylem yaptı. Heyet, DHL Türkiye yönetiminin işçi haklarını ihlal etmesi konusundaki kaygılarını dile getirdi ve konsolosa bir mektup iletti.

Avustralya
Avustralya Taşıma İşçileri Sendikası üyeleri bir imza kampanyası düzenleyerek DHL Aileler Küresel Eylem Günü’ne katıldı. Alman hükümetinden dünyanın neresinde olursa olsun bütün DHL işçilerinin haklarına saygı duyulması ve haklarının garanti altına alınması ve bunun için harekete geçilmesi taleplerini içeren imzalar, doğrudan Sydney’de bulunan Alman Konsolosluğu’na gönderildi.

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda ITF toplantı çağırıcısı ve Yeni Zelanda Sendikalar Konseyi 21 Mart’ta Wellington’da bulunan Alman Konsolosluğu’na ITF üyelerinden oluşan bir heyet ile Eylem Günü’nde DHL Türkiye’de işçiler ve ailelerinin yaşadıklarını konuşmak için toplantı talep eden bir mektup gönderdi.

Ürdün
ITF Arap Dünyası Ofisi bu sabah Amman’da bulunan Alman Konsolosluğu’na bir mektup iletti.

Slovenya
25 Mart’t, Slovenya Deniz Adamları Sendikası Slovenya Alman Konsolosluğu’na TÜMTİS’e olan desteklerini bildiren bir mektup gönderdi.

Büyük Britanya (ITF- Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu)
İngiliz Unite Sendikası, Daymer Türkiye topluluğu ve ITF üyelerinin arasında bulunduğu 30 kişilik bir grup Londra Alman Konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirdi.

Norveç
Norveç Taşıma İşçileri Sendikası ve Oslo Taşıma İşçileri Sendikası Oslo’da Alman Konsolosluğu’na bir ziyarette bulundu. Delegasyon DHL’nin ILO sözleşmelerini ve temel insan haklarını ihlal eden saldırgan ve hukuksuz davranışlarını anlatarak Alman hükümetinden Deutsche Post AG/DHL’nin ana ortaklarından biri olarak bu sorun üzerine eğilmesi talebinde bulundu.

Bahreyn
DHL Bahreyn Sendikası Alman Konsolosluğu’na Türkiye’deki DHL işçileri ile dayanışma içinde olduklarını bildiren ve DHL’nin Türkiye’deki işçileri ve ailelerine karşı adaletsiz uygulamalarını derhal durdurması, işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve işçilerin sendikal haklarına müdahalede bulunulmaması için Alman hükümetinin müdahale etmesi taleplerini içeren bir mektup gönderdi.

Bulgaristan
Bulgaristan Taşıma İşçileri Federasyonu (FTTUB) temsilcileri Alman Konsolosluğuna yerel elçilik yoluyla bir mektup iletti.

Fransa
FO, DHL Aileler Günü’nde bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası DHL toplantılarında DHL işçilerine anlatıldı. Toplantılarda aynı zamanda işçilere Türkiye’de yaşanan sorun hakkında bilgilendirme yapıldı ve DHL Türkiye için küresel dayanışma kampanyası tanıtıldı.

ETF (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu)
ETF Sekretaryasından bir grup Brüksel’deki Alman Konsolosluğu’nu ziyaret etti. Ekonomik İşler ve Avrupa Yöneticisi tarafından ağırlandılar.

Almanya
Ver.di Federal Posta, Dağıtım ve Lojistik Servisi Yönetimi Deutsche Post DHL Grubunu işten çıkarılan 30 işçiyi işe iade etmeye ve TÜMTİS ile diyaloga başlamaya davet eden bir karar  çıkardı. Bu karar bütün Almanya’da lojistik alanında çalışan Ver.di üyeleri arasında imzaya açıldı. Metinde DHL’de 15 Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen işten çıkarılan işçilerin işten çıkarılmalarındaki asıl nedenin iddia edildiği gibi düşük performans değil örgütlenme faaliyetleri olduğunu da bir kez daha dile getiriyor.

Hindistan
GDCS Sendikası üyeleri DHL Egmore Ofisi önünde 26 Mart DHL Aileler Günü için bir eylem gerçekleştirdi.

Nijerya
DHL Aileler Günü kapsamında Nijerya Ulusal Kara Taşımacılığı İşçileri Sendikası (NURTW) Abuja’da DHL’nin Türkiye’deki uygulamaları konusunda bilgilendirme yapmak için Excel Hotels ve Federal Kapital Geliştirme Makamı (FCDA) gibi DHL müşterilerini ziyaret etti. Bunun bir parçası olarak, sendika mektup ve DHL bilgi formları dağıttı.

Sendika.Org   28 Mart 2013

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR