İstanbul 1 Nolu Şubemiz Tarafından İSİG Çalıştayı Yapıldı!

İstanbul 1 Nolu Şubemiz Temsilciler Kurulu kararı ile 12.06.2014 tarihinde İSİG konulu çalıştay gerçekleştirildi.

35 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Yüksek Kimya Mühendisi Erkan ARSLAN ve Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan TURAN sunumlar yaptı.

İşkolumuzdan ve özellikle demiryolu işyerlerinden örneklerle yapılan sunumlarda; 6331 İSİG Kanununun çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iç örgütlülüğümüzün geliştirilmesi yolunda kullanılabilmesi olanakları ele alınmış olup, kullanabileceğimiz haklar, İSİG Kurullarının oluşum şekilleri, Kurullardaki tavırlar, işkolumuzda hazırlanmış Risk Değerlendirme raporları örnekleri ve bu raporlardaki görsel sunumlar eşliğinde karşılıklı olarak tartışılmıştır.

Katılımcılarla yapılan tartışmalar ve görüş alış verişi ile daha etkin hale gelen çalışma üç ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.

1-     6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ndan yararlanma olanakları,

 • Yasada çalışanlar lehine kullanılabilecek maddeler ön plana çıkarılarak tartışıldı.
 • Tüm çalışanların ( Taşeron dahil ) İSİG kapsamına alınması,
 • Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakları. ( Kaçınma nedeni İSİG işyeri kurulunda tartışılarak bağlayıcı hal almaktadır )
 • Her alanda çalışan görüşünün alınması.
 • Çalışan / Sendika temsilcilerinin hak ve sorumlulukları,
 • Tüm çalışanlara yasa ve yönetmelikler doğrultusunda eğitime tabi tutulması.
 • Çalışanların düzenli sağlık kontrolleri.
 • Acil eylem planı yasak savma mantığı ile hazırlanmamalı. Çalışanların aldıkları eğitime göre görev paylaşımı yapılmalı, eğitim almış çalışan yetersizliği durumunda planda görevlendirilen çalışanlar eğitime tabi tutulmalıdır.

2-     İş sağlığı Ve Güvenliği Kurulları. Oluşumu ve katılım.

 • Tüm çalışanların ( Taşeron dahil ) dikkate alınarak İSİG Kurulları oluşturulması.
 • Kurullarda her statüden çalışanın temsiliyeti sağlanmak zorundadır. ( En az 1 ve çalışan sayısına göre daha fazla olabilir )
 • Aynı saha içinde farklı işyerleri olması halinde, oluşturulan kurullar arasında koordinasyon olmak zorundadır. Bu koordinasyonu Kurumlar henüz sağlamamıştır. Bu nedenle; İSİG konusunda donamlı çalışan temsilcilerine görev düşmektedir.
 • Ayrıca, Haydarpaşa Loko Bakım ve Haydarpaşa Vagon Bakım Atelyelerine ait İSİG Kurul tutanakları üzerinden; yapılanlar ve yapılması gerekenler tartışılmıştır.

3-     İşyerleri Risk değerlendirme raporları.

 • Kurum yasak savma mantığı ile birçok işyerinde Risk Değerlendirmesi yaptırmış. Ancak çalışan temsilcilerini/sendikaları bu çalışmaya dahil edilmemiştir. ( Çalışan/Sendika temsilcisinin bu çalışmaya katılması yasal zorunluluktur). Çalışanlarının dahil olmadığı bir risk değerlendirme raporu yetersiz hatta geçersizdir.
 • 1 Bölge Müdürlüğünden alınan Risk değerlendirme raporlarından örnekler üzerinden genel eksiklikler tartışılmıştır. Bu raporların tartışılmasında içerikten daha önemlisi çalışanların bu raporları ilk defa görmeleridir.
 • Risk değerlendirilmede kullanılan L MATRİSİ tartışıldı. Bu matrisin kurumumuzun tüm alanlarını kapsamayıp büro eksenli olduğu ve belirlenen risklerin giderilme sürelerinin belirlenmediği görüldü. Dünyadaki benzer kurum örnekleri incelenerek ve uygun yöntemler belirlenerek kurum bu yönde yönlendirilmelidir.
 • Risk değerlendirme raporlarının İNSAN odaklı olmadığı dikkat çekti.
 • EYS üzerinden bölgelere dağılan ve trafiğin olduğu alanları da kapsayan risk değerlendirme modeli incelenmiştir. Bu model şubelerimizce de değerlendirilmeli bu çalışmalara da katılım sağlanmalıdır.

Toplantıda katılımcıların yönlendirmeleri ile özellikle, MARMARAY, TTM ve genç mühendislerin soru ve sorunları üzerine tartışılmıştır.

Özellikle üye ve temsilcilerimiz başta olmak üzere çalışanların İSİG kurulları ve Risk Değerlendirmeleri tanımlamaları ile ilk defa karşılaştıkları görülmüştür.

Genç mühendis çalışanlar; taşeron firma ihalelerinde istediğimiz İSİG şartlarının kendi kurumlarımızda uygulanmadığını vurgulamışlardır.

Okunma 2245 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kategori İstanbul 1 Nolu

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR