İstanbul 1 Nolu Şubemizce “Demiryollarının Serbestleştirilmesi ve Geleceğimiz” Paneli Gerçekleştirildi! Özel

BTS İstanbul 1 Nolu Şube “Özelleştirme Komisyonu” tarafından düzenlenen “Demiryollarının Serbestleştirilmesi ve Geleceğimiz” adlı panel TCDD 1. Bölge Haydarpaşa Memur Kafeteryasında 21.06.2016 tarihinde saat 14.00 ila 16.30 saatleri arasında yapıldı.

Panelin açış konuşmasını yapan BTS İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri Aydın YILDIZ “özelleştirmeye karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini” ifade etti.

Yürütücülüğüne Seher AKSEL’in yaptığı panele katılım aşırı hava sıcaklığına, salonun olumsuz koşullarına ve de ramazan ayında gerçekleşmiş olmasına rağmen yüksekti.

BTS’nin özelleştirme karşıtı mücadelesinden bir kesit sunan 3 dakikalık videonun izleyiciler tarafından alkışlanması videonun güzelliğinden öte BTS’nin Özelleştirme karşıtı verdiği mücadelenin onurlandırılmasıdır.

Panele katılanlar arasında bulunan işveren vekili TCDD 1.Bölge Müdür Vekili Halil KORKMAZ misafir konuşmacılar bölümünde yaptığı konuşmasında “TCDD’nin serbestleştirilmesinin AB uyum sürecinin bir parçası olduğunu” ifade etti.

Demiryollarındaki özelleştirme sürecine örnek teşkil etmesi açısından TEKEL özelleştirme süreci ile verilen mücadele deneyimlerinin aktarılması için panelimize katılarak ilk konuşmayı yapan Tek Gıda-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Yunus DURDU “bugüne kadar yaşanan özelleştirmelerde kamu yararı olmamış, özelleşen kurumlar taşınır ve taşınmaz malları yandaşa peşkeş çekilmiştir. TEKEL’in özelleştirilmesine karşı verilen mücadele 150 inançlı emekçinin İstanbul’da direniş komitesi oluşturması ile başlamış ve yurt genelindeki tüm tekel işyerlerine ulaşılmış bunun sonucunda da 29 gün Ankara’nın göbeğinde 150.000 kişi ile direniş gerçekleştirilmiştir. Direnişimizle kurumun özelleştirilmesinin önüne geçilemedi ise de direniş sonunda işsiz kalacak ya da asgari ücretin altında bir ücretle havuz sistemine gidecek olan 4/c statüsündeki üyelerimizin ücretlerinin asgari ücret üzerine çıkartılması, kıdem tazminatlarının devamı ve emeklilik haklarının kaybolmasının önüne geçilmiştir. Bu mücadele esnasında işçi sınıfının dinsel, bölgesel, ırksal ayrımının olmadığını birlikte mücadele edilerek hakların korunabileceğini gördük ve görmek isteyenlere gösterdik” dedi.

Serbestleşmesinin ekonomik-politik değerlendirmesini yapmak ve bizler için makro ölçekte bir resim çizmek üzere panelimize davet ettiğimiz Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden Prof. Dr. Fuat ERCAN ise “Demiryolu Denetleme ve Düzenleme Genel Müdürü Erol Çıtak’ın <serbestleşmeyle raylarda rekabet makas değiştirecek> sözü sonucu sahaya değişik oyuncular çıkacaktır. Yeni oyuncular kamusal işletmecilik anlayışının terki ve devamında kamu özel sektör ortaklığı yada yap işlet (49 yıllığına) devret modeli ile birlikte işletme girdilerinin azaltılması hedefleyecekler. Bu sahada oynanan maçta birileri kaleye gol atmaya çalışırken birileri de gol yiyecektir. İşletme girdi maliyetlerinin aza indirilmesinde kapitalistlerin ilk ve son aklına gelen çalışan sayısının azaltılması azalan sayı ile çok fazla üretim yapılmasıdır. Yani gol emekçilerin kalesine olacaktır. Bu durumda da emekçilerin mücadele etmesinden başka çare de bulunmamaktadır” dedi.

BTS eski Genel Sekreteri Hasan BEKTAŞ yaptığı konuşmada öncelikle TCDD’nin özelleştirme sürecini ve bu süreçte BTS’nin verdiği mücadeleyi aktardı. Daha sonra ise TCDD Genel Müdürlüğünde STK’ları bilgilendirmek üzere anlatılan verileri panel izleyicileri ile paylaştı. Kurumsal ayrışma 21 Haziran 2016 tarihinde tamamlanacak, Taşımacılık A.Ş. tüzel kişilik olarak faaliyete başlayacaktır. Personel aktarımı konusunda; Yük, Yolcu ve Cer Dairesi personeli bir bütün olarak Taşımacılık A.Ş’ye geçecektir. Destek Birimleri personelinin yaklaşık 1/3’ü Taşımacılık A.Ş’ye aktarılacaktır. Bu geçiş personel tercihi ve belirlenen kriterlere göre olacaktır. Eğer personel tercihi ve belirlenen kriter aktarılması gereken personel sayısını karşılayamazsa, kura çekimi yöntemine başvurulacaktır.  Trafik personeli açısından ise, Tren Şefi, Tren Odacısı ve Kondüktör ünvanlı personel isteğe bağlı, Gişe Memurları ile Tren Teşkil Memurları ise belirlenen kriterlere göre geçecektir. Eskişehir Eğitim Merkezi, Taşımacılık A.Ş’ye devredilecektir. Taşımacılık A.Ş’nin personel sayısının 10.800 civarında olması beklenmektedir.  Kamplardan ve Permi hakkından yararlanma olduğu gibi devam edecektir. Lojmanlarda oturan personel için herhangi bir değişiklik olmayacak, personel lojmandaki oturma süresi boyunca lojmanı kullanacaktır. Hasan Bektaş bu bilgileri verdikten sonra “Sendikamız BTS olarak, “yeniden yapılandırma ve serbestleştirme” adı altında yürütülen özelleştirme çalışmalarından ve uygulamalarından çalışanlarımızın zarar görmemesi ve rızası dışında bir uygulamaya maruz kalmaması için 25 Kasım 2014 tarihinde yaptığımız yürüyüş sonunda TCDD yönetimi ile oluşturduğumuz mutabakatın arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Panel soru cevap kısmında “işçilerin iş güvencesi yok ama memurların iş güvencesi var, bu doğrultuda memurlar fazla zarar görmeyecek gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor sizce bu algı doğru mu” yönündeki soru üzerine Prof. Dr. Fuat ERCAN “özelleştirmenin işletmeciliğin yapısını değiştireceğini yapısı değişen bir kurumda çalışanların tamamının olumsuz olarak etkileneceğini söyleyebiliriz” dedi. Panele dinleyici olarak katılan BTS İstanbul 1 Nolu Şube eski başkanı Mithat ERCAN ise söz alarak “1995 den bu yana adı konmamış bir özelleştirme yaşandığını bunun sonucunda da bu güne kadar TCDD Meslek Lisesinin, Dikimevinin, Matbaanın, Eğitim Merkezlerinin Atölyelerin kapatıldığını Hastanelerin devredildiğini Limanların ise 49 yıllığına özele devredildiğini bu birimlerde çalışanların ise teşvik nakil gibi işlemlerle kurumdan uzaklaştırılarak çalışan sayısının %50 den fazla azaltıldığını” ifade etmiştir. Çalışanlar tarafından sorulan diğer bir soru ise Taşımacılık AŞ’ye geçirilecek/geçecek demiryolcuların bir kısmına seçme hakkı tanınırken büyük bir kısmına zorlama nakil yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve bunun için hukuki yollara başvurulması gerektiği dile getirilmiştir.

Panel gözlemlerimize göre çalışanların özelleştirme sonrası kaygılarının çok fazla olduğu işverenin “kimseye bir şey olmayacak, bu özelleştirme değil serbestleştirmedir” iddiasının boş bir söylem olduğu tüm çalışanlar tarafından artık kabul edilmektedir. Prof. Dr. Fuat ERCAN hocanın da söylediği gibi şimdi zaman “kaleyi savunmanın zamanıdır”

Okunma 2078 defa
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Kategori İstanbul 1 Nolu

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR