DHMİ Tayin Yönetmeliğinin Çıkarılması Çalışmalarımız Sürüyor!

 • Salı, Kas 15 2016
 • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

Sendikamız tarafından bir süredir DHMİ çalışanlarının tayin işlemleriyle ilgili olarak yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözümlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup bu kapsamda görüş ve önerilerimizi DHMİ Genel Müdürlüğüne ilettik ve kurum yetkileri ile bir dizi görüşmeler yapılarak adımlar atılmakta.

Çalışanların yaşadıkları nakil sorunları hakkında sendikamız tarafından işyeri ve personel sorunları kapsamında DHMİ Genel Müdürlüğüne ilettiğimiz yazılarda; kurumda bir tayin yönetmeliğinin ve nakil işlemlerinde bir kıstasın olmamasının ciddi haksızlıklara ve adaletsizliğe yol açtığı belirtilerek personelin tayin ve nakil işlemlerinin bir kıstas çerçevesinde, elektronik ortamda yapılması, kıstasların önceden ilan edildiği, ayrımcılığa yer vermeyen bir tayin yönetmeliğinin bir an önce çıkarılarak uygulanmaya alınması talep edilmişti.

Sendikamız tarafından bu sorunun çözümlenmesi amacıyla gerek yazılı gerekse de şifai görüşmelerde çeşitli defalar dile getirilmişti.

DHMİ Genel Müdürlüğüne yeni atanan Funda OCAK’ın göreve başlamasının ardından yaptığımız görüşmelerde bu sorunun yeniden aktarılması üzerine Genel Müdür tarafından bu talebimiz olumlu karşılanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda; Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Uğur YAMAN’la birlikte kurumda örgütlü UÇMS ve TUS temsilcilerinin katılımıyla birincisi toplantı, Genel Başkanımızla birlikte TUS temsilcisinin katılımıyla ikinci toplantı yapılmıştır.

DHMİ’yi temsilen DHMİ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Selahattin YİĞİT ile İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı İlkbahar AYDIN’ın katılımıyla yapılan toplantılarda öne çıkan maddeler aşağıdadır;

 1. Bölge sayısı hususunda sayının sendikamız tarafından 3’ten 4’e çıkarılması hususunda ısrarlı çabası sonucu Bölge sayısının 4’e çıkarılması huşunda uzlaşılmıştır.
 2. Kurum yetkilileri tarafından kadro cetvelinin hazırlanamayacağının tarafımıza iletilmesi üzerine Genel Başkanımız tarafından kadro cetveli oluşturulmadan yönetmeliğin çıkmasının uygulanmada sıkıntılar yaratacağı belirtilmiştir.
 3. İsteğe bağlı tayin müracaatlarının yılda 2 defa açılacağı, bunun dışında isteğe bağlı tayin talepleri karşılanamayacaktır.
 4. Özür kapsamındaki tayin taleplerinin (sağlık, eş, afet vb.) herhangi bir tarihle sınırlanmadan yapılabileceği,
 5. Kurumun çıkarmak istediği yönetmelikte çalışan eşlerden hangi işyerinde ihtiyaç varsa o işyerine tayin yapılır denilmektedir. Bu madde hakkında sadece sendikamız tarafından yapılan önerme ile kurum içinde evli olan personelin eş durumundan tayin taleplerinde eşlerden üst gruptakine tabi olunması gerektiği ifade edilmiş, sendikamız ısrarlı çabalarıyla getirilmesine rağmen bu konuda bir uzlaşı sağlanamamıştır.
 6. Sendikamız tarafından yapılan tayinlerin elektronik ortamda yapılması talebi karşısında kurum yetkileri tarafından bu talebimizin olanaklı olamayacağı belirtilmiştir.

Gelinen aşamada DHMİ ile Sendikamız ve kurumda örgütlü UÇMS ve TUS temsilcilerinin katılımıyla yapılan son görüşme sonucunda bir taslak oluşturulmuş ve bu taslak üzerinden çalışmalar sürmektedir.

Sendikamız tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilen önerilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimizin ve çalışanların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere mücadele eden sendikamız bu alanda yaşanan sorunların çözümlenmesi amacıyla çabalarını sürdürmektedir. İnanıyoruz ki sendikamızın öncülüğünde başlayan ve devam eden bu çalışmalar sorunlarımızın çözümlendiği, haksızlık ve adaletsizliklerin yaşanmadığı olumlu bir şekilde sonuçlanır.

Sendikamız tarafından nakil sorunlarına çözüm oluşturması amacıyla bir nakil yönetmeliğinin çıkarılması ve bu yönetmelikte yer almasını istediğimiz önerilerimiz aşağıdadır.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TAYİN ve NAKİL İŞLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK KISTAS VE ÖNERMELER

 1. İşyerlerine ilişkin kadro cetvelleri hazırlanarak bütün personele duyurulmalıdır. Ve bu cetveller her yıl yenilenmelidir. Kadro cetveli düzenlenmeden tayin/nakil işlemlerinin hayata geçirilmesi mümkün olamayacaktır.
 1. Kadro sayılarının eksik olması tayin/nakil işlemlerine engel oluşturmamaktadır. Asıl olarak kadro sayıları tam olarak çıkarılmasıdır. Tayin/nakil yapılacağı zaman personel eksikliği göz önüne alındığında personel eksiği olan yer (örneğin %30 ya da %40 personel eksiği var şeklinde) belirlenip, bu (eksik personel) oranına göre işlem yapılabilir.
 1. Elektronik ortamda nakil işlemleri sene de 2 sefer yapılır.
 1. Mahrumiyet bölgelerinin (yeniden) düzenlenmesi gerekmektedir.
 1. Personelin o işyerinde çalıştığı saati toplamı üzerinden işlem yapmak yerine (2 yıl gibi) belirli bir çalışma yılının belirlenmiş olması daha doğru olacaktır.
 1. Havalimanları, Havaalanları, Vor İstasyonları ve Genel Müdürlük mahrumiyet ve yaşam koşullarına göre 3 sınıfa ayrılmalı ve en düşük 3 olmak üzere 3, 2, 1 olarak katsayı verilmelidir. Örneğin; Ağrı Havaalanı 3, Konya Havaalanı 2, Esenboğa Havalimanı ise 1 olabilir.
 1. Elektronik ortamda başvuru yaparak nakil olunan personel en az 2 sene çalışmadan nakil talebinde bulunamaz.
 1. Eksik personeli olan işyerinden eksik personeli olan işyerlerine nakil yapılabilir.
 1. Sağlık, eş durumu ve hizmet gereği nakiller bu hükümlerin dışındadır.
 1. İlk kez işe başlayanlar, özür durumu hariç olmak üzere 2 yıl süreyle nakil isteyemezler.
 1. Açıklanan kadro cetvellerine göre fazla personel olan işyerlerinden eksik personel olan işyerlerine tercih esastır.

Ancak eksik personeli olan işyerlerinde eksik sayısı %20 ve daha az olan yerlerde 1 personel nakil edilebilir.

Nakil işlemlerinde puanlama sistemi hayata geçirilmelidir. Bu kapsamda;

 1. Nakile esas puanın hesaplanmasında işyeri katsayısı ve çalışma yılı puanın toplamı esastır.
 1. İşyeri katsayısı: İşyerinin mahrumiyet katsayısı ile o işyerinde çalışılan yıl çarpımıyla bulunur. Örneğin Konya Havaalanında 4 yıl çalışan ve nakil isteyen bir personelin işyeri katsayısı: (Konya havaalanı için mahrumiyet katsayısı) 2*4 =8 dir.
 1. Çalışma yılı puanı: Çalışılan yıllara göre de aynı şekilde bir kategori oluşturulmalıdır. Örneğin 0-5 yıl sürede çalışan için her yıl için 1 puan, 6-10 yıl arası her yıl için 1.5 puan, 11 yıl ve yukarısı için ise her yıla 2 puan verilebilir. Örneğin 13 yıl çalışan bir personelin puanı (0-5 yıl için) 5 + (6-10 yıl için) 7.5 + (11 yıl yukarısı için) 6 =18.5.
 1. Bu hesapla Konya Havalimanında 4 yıldır çalışan ve toplam hizmeti 13 yıl olan bir personelin nakile esas puanı 8+18.5= 26.5 puandır.
Okunma 1278 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kategori Hukuk Haberlerİ

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR